Nieuws

De eerstvolgende Counterphase-bijeenkomsten vinden plaats in:

 • Rotterdam; Thomas More Hogeschool, derdejaarsstudenten (pabo, leerkrachten in opleiding), wekelijkse bijeenkomsten met de kerngroep/jongerenberaad over het thema jeugdzorg a.d.h.v. de praktijkwijzer Toekomstdenken, in juli 2022 gepubliceerd in het boek Hoog spel.
   
 • Den Haag; Haags Montessori Lyceum, alle 160 leerlingen uit 5VWO doen onderzoek naar het thema stikstofcrisis. Ze gaan op bezoek bij het Ministerie van L&V, bij boeren, doen literatuuronderzoek, …. Op 20 oktober 2022 creëren en onderzoeken ze diverse toekomstscenario’s die betrekking hebben op de stikstofcrisis, met behulp van de praktijkwijzer Toekomstdenken en 15 docenten die het proces begeleiden.
   
 • Ter Apel; Regionale Scholengemeenschap Ter Apel, 2 bijeenkomsten van 100min. voor alle 4-HAVO-leerlingen en alle 4/5 VWO-leerlingen op 14 oktober 2022.
 • Haarlem; Rudolf Steiner College, 3 bijeenkomsten van 100min. voor alle 450 leerlingen uit de onderbouwklassen. op 7 oktober 2022, in het kader van de Michaël-viering. Het Michaëlsfeest wordt van oudsher gevierd als dank voor de goede oogst (ook figuurlijk, als dank voor de oogst van het leven), zodat men de dorre en doodse wintermaanden door kan komen. Het is tevens een feest dat oproept tot innerlijke moed; de moed om het uit te houden in deze donkere (herfst-)tijd, ons vertrouwen te bewaren en onze gevoeligheid te beschermen, juist ook in een tijd die ons op alle mogelijke manieren wil verharden en onverschillig wil maken. Vandaar dat er op het Michaëlsfeest ook wordt stilgestaan bij de strijd die de grote en geduchte aartsengel Michaël voerde met de draak, een strijd die door Michaël gewonnen werd. Net als de bijeenkomsten in Ter Apel zullen we tijdens deze bijeenkomsten onderstaand programma doorlopen.

Programma in oktober 2022 in Haarlem en Ter Apel:

 1. Introductie Counterphase Foundation (8′)
 2. Ruimte voor vragen van de leerlingen over Counterphase Foundation (5′)
 3. Leerlingen & docenten denken individueel na over de volgende vragen (2′):
  Waar maak jij je zorgen over? (of evt. Waar ben jij verontwaardigd over?)
  Wanneer speelde die zorg/verontwaardiging in jouw leven?
  Wat dacht/voelde/wilde je toen?
 4. Enkele ervaringen (momenten van zorgen/verontwaardiging) van leerlingen worden plenair gedeeld. Daarna gaan we op zoek naar de meer fundamentele vraag die besloten ligt in die ervaring. (5′)
 5. Leerlingen gaan in groepjes van 8 in dialoog met elkaar over hun zorgen. Voorafgaand aan de start van de dialoog wordt in onderling overleg 1 gespreksleider per groepje aangewezen. De gespreksleider volgt de richtlijnen voor dialoog. Hij/zij stelt vragen, vraagt door, is een voorbeeld in luisteren en bevordert het onderling vragen stellen en luisteren. Iedere ervaring/zorg die wordt ingebracht wordt kort onderzocht, en direct na ieder onderzoek zoeken de deelnemers samen naar de essentiële vraag binnen de ervaring/zorg. De vragen worden opgeschreven op een A2. (15′)
 6. Enkele ervaringen/vragen worden plenair gedeeld. (5′)
 7. De groepjes gaan wederom in dialoog met elkaar, maar nu onderzoeken ze één vraag die op het A2-vel staat geschreven, met behulp van de instructies op het grote scherm. (15′)
 8. Aan het einde van de dialoog formuleert iedere groep één (levens-)principe/advies/actie die voortvloeit uit de dialoog; dat principe/advies heeft vanzelfsprekend betrekking op de onderzochte vraag; het is wat jullie jezelf en anderen adviseren om iets te doen aan jullie zorg/verontwaardiging. (5′)
 9. Het principe/advies wordt in twee, maximaal zes woorden op een spandoek geverfd. Op de achterkant van het A2-vel worden de overige principes/adviezen om de zorgen/verontwaardiging ‘aan te pakken’ opgeschreven. Deze overige adviezen mogen ook betrekking hebben op de andere, niet onderzochte vragen op het A2. (10′)
 10. Enkele groepjes mogen de eigen spandoektekst kort toelichten. Aan het einde van iedere toelichting kunnen er vragen over gesteld worden. (15′)
 11. Plenaire evaluatie van de bijeenkomst en vervolgstappen; Hoe nu verder? Hoe onze krachten bundelen? Wie heeft interesse in een gele Counterphase-hoodie? Naam, maat & icoon doorgeven! (10′)