Associés

Pieter Mostert is groot geworden in de filosofie en ‘t onderwijs. Woont sinds 2013 in ‘t buitenland, eerst Zuid-Afrika, momenteel Engeland, met Afrikaans als ‘taal van ‘t huis’. Scherp oor voor verschillende ‘talen’ die in een gesprek aanwezig zijn. Volgeling van de Cree-Indian Tomson Highway die heeft geleerd “Speaking one language – is like living in a house with only one window”.

Als leerkracht gaat Paulien Hilbrink liever het gesprek aan met leerlingen, dan dat ze ‘methodes doorwerkt’. ”Dankzij het gesprek kan ieder (levens-)verhaal waardevol worden, en kunnen verhalen naast elkaar bestaan. Bovendien geeft het gesprek ruimte om echt naar elkaar te luisteren, om jezelf te onderzoeken en je gedachten te ordenen.” Daarom bevordert Paulien het filosoferen met kinderen, onder andere als bestuurslid van het Centrum voor Kinderfilosofie Nederland.

Maureen van Doorn is vanuit haar rol als bestuurder in de kinderopvang en als toezichthouder in het (speciaal) onderwijs dagelijks bezig met de vraag: ‘waar worden onze kinderen gelukkig van?’ Autonomie, het mogen en kunnen kiezen om te doen waar je hart naar uitgaat, is daar onlosmakelijk mee verbonden. Maureens’ drive gaat uit naar het zo goed mogelijk ondersteunen van kinderen en jongeren in het ontwikkelen van die vaardigheden die maken dat ze zelfbewust hun eigen keuzes kunnen maken.

Julia IJsselmuiden heeft een achtergrond in sociologie en milieuwetenschap. Ze is er van overtuigd dat de dialoog mensen in staat stelt om elkaar beter te begrijpen en te respecteren. Volgens haar is deze krachtige gespreksvorm een perfect instrument tegen polarisering, en vóór het samen aanpakken van klimaatverandering. Julia werkt als duurzaamheidsmanager voor een bedrijf dat voedselverspilling tegengaat. Daarnaast is ze spreker en doet ze onderzoek naar het raakvlak tussen duurzaamheid en positieve gezondheid.

Bram Wiggers is afgestudeerd in Artificial Intelligence en werkt als Data Scientist aan een systeem om data centers energiezuiniger te maken. Hij is altijd op zoek om zaken te formaliseren en te vangen in de atomische regels. In dialoog kunnen we deze algemene kernregels samen vinden; op die manier kunnen we onderzoeken of en waarom waarden botsen, en hoe we – ondanks die botsende waarden – goed samen kunnen blijven leven. Bram zet zich graag in voor een duurzame samenleving waarin mensen gelijke kansen hebben en zichzelf kunnen ontplooien.