Bestuursleden

Rudolf Kampers (voorzitter) studeerde filosofie en economie en werkte tien jaar als docent filosofie aan het Gymnasium Felisenum in Velsen-Zuid. Hij leidt sinds 2005 socratische gesprekken, workshops en cursussen in socratische gespreksvoering vanuit de maatschap Leren Filosoferen. Ook werkt hij parttime als lerarenopleider (filosoferen met kinderen, pedagogische gespreksvoering) aan de Thomas More Hogeschool in Rotterdam (pabo). Samen met Jan Ewout Ruiter schreef hij Filosoferen aan de keukentafel (Scriptum 2015). Met COUNTERPHASE Foundation wil hij jongeren hoop en verantwoordelijkheid geven.

Rob Bartels (penningmeester) was basisschoolleraar en pabodocent. Al meer dan 25 jaar houdt hij zich bezig met filosoferen met kinderen: door met kinderen in school te filosoferen en door met pabo-studenten en leraren de kunst te beoefenen. Hij schreef o.a. Kinderen leren filosoferen (Agiel 2007) en met Marja van Rossum Filosoferen doe je zo (Damon 2009). In 2013 is hij in Utrecht gepromoveerd met Democratie leren door filosoferen. Rob is vooral geïnteresseerd in het verdiepen van het filosoferen door de versterking van de maatschappelijke en ecologische dimensie ervan.

Femke van der Ster (secretaris) studeerde aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst in Den Haag, kunstgeschiedenis aan de UvA en volgde de docentenopleiding aan de HvA. Momenteel is ze Head of Education bij de Respect Foundation. Ze houdt zich dagelijks bezig met het ontwikkelen en innoveren van onderwijsprogramma’s over sociale omgang, respect, verantwoordelijkheid en identiteit. Hierbij staat het activeren en betrekken van jongeren altijd centraal. Met COUNTERPHASE Foundation wil ze de natuurlijk drive van jongeren op een positieve en constructieve manier ondersteunen en projecten realiseren die van belang zijn om de wereld leefbaar, mooi en sociaal te houden.

Leontien Dekker (bestuurslid) is al haar hele hele leven gefascineerd door gespreksvoering. Tijdens haar studie Theologie leerde ze over pastorale gespreksvoering en biografische coaching en na haar studie ontwikkelde zij zich verder in het levensbeschouwelijk gesprek met kinderen en gaf lange tijd les op de Pabo. In de laatste paar jaren, in haar rol als leidinggevende en bestuurder, is ze vooral geïnteresseerd in de vraag hoe je in organisaties het goede gesprek kunt voeren. Leontien was werkzaam als onderwijsmanager bij Codarts Rotterdam. Ze is bestuurslid bij een bestuur voor primair onderwijs, partner bij The Inclusion Partners en oprichter van Meaningbasedleadership.com

Marije Adriaansens (bestuurslid) is directeur van United World Colleges (UWC) Nederland. Haar studie Algemene Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht heeft haar de voorliefde voor interdisciplinair denken en een holistische werkwijze bijgebracht. Uit de collegebanken is ze in 2003 haar eigen bedrijf Better Future gestart dat wereldwijd leiderschapsprogramma’s verzorgt voor lokale ontwikkelingsorganisaties en jongeren. Ze heeft daarna geruime tijd Enactus Netherlands geleid – waarin studenten in Nederland uitgedaagd worden om maatschappelijke problemen in sociaal ondernemende projecten. De ontwikkeling van jongeren als onze toekomstige leiders is de rode lijn in haar carrière, en vanuit die passie levert ze graag haar bijdrage aan COUNTERPHASE Foundation.

Beloningsbeleid bestuurders:
Artikel 7, lid 3 van de statuten van COUNTERPHASE Foundation luidt:
‘Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend. Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed.’