Bestuursleden

Rudolf Kampers (voorzitter) werkte tien jaar als docent filosofie aan het Gymnasium Felisenum in Velsen-Zuid. Sinds 2005 begeleidt hij socratische gesprekken en leidt hij gespreksleiders op vanuit Leren Filosoferen. Ook werkt hij parttime als lerarenopleider (filosoferen met kinderen) aan de Thomas More Hogeschool in Rotterdam (pabo). Samen met Jan Ewout Ruiter schreef hij Filosoferen aan de keukentafel (Scriptum 2015). Met Counterphase Foundation wil hij vrije ruimte creëren voor jongeren, vooral in het onderwijs. Ruimte om samen – in dialoog – na te denken over een goede toekomst. En ruimte voor vreedzame acties om die toekomst te realiseren.

Elco Wareman (penningmeester) startte in 2012 zijn avontuur in het onderwijs als biologiedocent in het VO. Daar viel hem op hoeveel leerlingen gedemotiveerd en zonder plezier naar school gingen. Tegenwoordig zet hij zich in om als pabo-opleider een tegengeluid te geven door studenten en docenten een positieve ervaring te bieden. Werken vanuit waardering en inspiratie, in een rijke leeromgeving en in verbinding met elkaar en de wereld gelden als kernprincipes. Om dat te bereiken voelt Elco de overtuiging dat de dialoog met jongeren onmisbaar is. Als penningmeester draagt hij graag zijn steentje bij om de Counterphase Foundation het goede werk te laten doen, zodat we de jongeren beter kunnen horen en hun stem zwaar meewegen in de politieke en schoolbestuurlijke besluitvorming die vooral hen zo hard treft.

Femke van der Ster (secretaris) studeerde aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst in Den Haag, kunstgeschiedenis aan de UvA en volgde de docentenopleiding aan de HvA. Momenteel is ze Head of Education bij de Respect Foundation. Ze houdt zich dagelijks bezig met het ontwikkelen en innoveren van onderwijsprogramma’s over sociale omgang, respect, verantwoordelijkheid en identiteit. Hierbij staat het activeren en betrekken van jongeren altijd centraal. Met Counterphase Foundation wil ze de natuurlijk drive van jongeren op een positieve en constructieve manier ondersteunen en projecten realiseren die van belang zijn om de wereld leefbaar, mooi en sociaal te houden.

Leontien Dekker (bestuurslid) is al haar hele hele leven gefascineerd door gespreksvoering. Tijdens haar studie Theologie leerde ze over pastorale gespreksvoering en biografische coaching en na haar studie ontwikkelde zij zich verder in het levensbeschouwelijk gesprek met kinderen en gaf lange tijd les op de Pabo. In de laatste paar jaren, in haar rol als leidinggevende en bestuurder, is ze vooral geïnteresseerd in de vraag hoe je in organisaties het goede gesprek kunt voeren. Leontien was werkzaam als onderwijsmanager bij Codarts Rotterdam. Ze is bestuurslid bij een bestuur voor primair onderwijs, partner bij The Inclusion Partners en oprichter van Meaningbasedleadership.com

Beloningsbeleid bestuurders:
Artikel 7, lid 3 van de statuten van Counterphase Foundation luidt:
‘Aan de bestuurders kan geen beloning worden toegekend. Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed.’