Richtlijnen voor een dialoog

In dialoog onderzoeken we een betekenisvolle vraag, een thema, een of meerdere ervaringen, een kunstwerk, een toekomstvisie, ….

De kern van een dialoog wordt gevormd door de gesprekshouding van de deelnemers*:

  1. Neem de tijd. Een dialoog is een vorm van langzaam denken, gericht op diepgang.
  2. Luister. Stel vragen. Verplaats je in een ander. Bekijk de wereld door zijn/haar ogen.
  3. Er hoeft geen beslissing uit te komen. Begrip kweken en zicht krijgen op elkaars denkbeelden is voldoende resultaat.
  4. Denk niet tegen de anderen (‘ja, maar’). Denk met de anderen, denk samen, denk als één hoofd (‘ja, en’).
  5. Fixeer je niet op oplossingen. Onderzoek de onderliggende redenen, waarden of visies van een probleem of een oplossing.
  6. Maak ruimte voor nieuw denken. Ga voorbij je oude denken.

Een goede dialoog verbindt mensen, maakt ruimte en kweekt begrip.

*Bron: Vrije ruimte – filosoferen in organisaties, Jos Kessels, Erik Boers & Pieter Mostert (Boom, 2002)