Pabostudenten

Diverse studenten van Thomas More Hogeschool in Rotterdam (pabo) werken inmiddels als vrijwilliger voor Counterphase Foundation. Als medewerker van onze stichting kunnen ze ook studiepunten halen door leerlingen op diverse scholen te ondersteunen bij jongerenberaden. Die ondersteuning vindt plaats in de scholen zelf en is gebaseerd op de praktijkwijzer Toekomstdenken (Hoog spel, ISVW, 2022). Lerarenopleiders van de hogeschool passen die praktijkwijzer zelf ook toe binnen de vakgebieden onderzoek en filosoferen met kinderen.