Onze doelen

Medewerkers van COUNTERPHASE Foundation streven de volgende doelen na:

  1. het bevorderen van de dialoog, jongerenberaad en burgerberaad, ter versterking van de democratie;
  2. het creëren van meer bewustzijn voor de urgentie van de uitdagingen waarvoor we staan;
  3. het creëren van meer vrije ruimte om kinderen en jongeren in de gelegenheid te stellen hun eigen vragen en kwesties te onderzoeken;
  4. het bevorderen van sociale acties: goed doordachte initiatieven die bijdragen aan betere, duurzamere school/samenleving/wereld;
  5. het professionaliseren van gespreksleiders en leraren(-opleiders) in het kundig faciliteren van onderzoek en onderzoeksgesprekken;
  6. het ontwikkelen van een online-platform/-leeromgeving, ter ondersteuning van de hierboven genoemde doelen.

COUNTERPHASE Foundation verbindt onze jeugd en creëert vrije ruimte voor bewustwording, dialoog en sociale actie

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is DeTegenfase-Duurzaamheid-2x-1.png