Medewerkers

Irmin Oldenhave studeert aan de pabo op Thomas More Hogeschool te Rotterdam. In deze periode maakt ze zich vooral hard voor het feit dat zowel kinderen als jongeren een eigen toekomst moeten kunnen krijgen. Het speciaal onderwijs is een bijzondere passie. Voor de Counterphase Foundation helpt ze met het opbouwen van de website en de administratie achter de schermen. Samen met alle mensen van Counterphase én met iedereen buiten Counterphase om hoopt ze dat we een wereld kunnen creëren waarin iedereen er kan en mag zijn.Margo Koehorst studeerde Klinische Psychologie, werkte als preventiemedewerker binnen de Geestelijke Gezondheidszorg en daarna bij de gemeente aan onder meer gezondheidsbeleid, jeugdbeleid, WMO en opvang van dak- en thuisloze mensen. Van 2015-2018 was ze als programmamanager binnen de jeugdzorg verantwoordelijk voor het programma getiteld “Let’s move” voor en met jongeren met een lichte verstandelijke beperking. Ervaringsverhalen van jongeren, ouders en professionals vormden de leidraad van actieonderzoek gericht op bevordering van geluk. Sinds 2021 is ze actief lid van Instituut Voor Natuureducatie (IVN) Den Bosch, alwaar ze samen met jongeren en de Counterphase Foundation (CF) de relatie tussen jongeren en de natuur onderzoekt. In het vrijwilligerswerk bij IVN heeft ze haar liefde voor de natuur weten te combineren met de passie om jongeren eigenaar te laten zijn van wat ze bedenken, beslissen en doen. Vanuit CF zal zij de verbindingsroutes zoeken die leiden tot samen beleven van de natuur en samen werken aan herstel van de natuur.