Medewerkers

Irmin Oldenhave studeert aan de pabo op Thomas More Hogeschool te Rotterdam. In deze periode maakt ze zich vooral hard voor het feit dat zowel kinderen als jongeren een eigen toekomst moeten kunnen krijgen. Het speciaal onderwijs is een bijzondere passie. Voor de Counterphase Foundation helpt ze met het opbouwen van de website en de administratie achter de schermen. Samen met alle mensen van Counterphase én met iedereen buiten Counterphase om hoopt ze dat we een wereld kunnen creëren waarin iedereen er kan en mag zijn.

Margo Koehorst studeerde Klinische Psychologie, werkte als preventiemedewerker binnen de Geestelijke Gezondheidszorg en daarna bij de gemeente aan onder meer gezondheidsbeleid, jeugdbeleid, WMO en opvang van dak- en thuisloze mensen. Van 2015-2018 was ze als programmamanager binnen de jeugdzorg verantwoordelijk voor het programma getiteld “Let’s move” voor en met jongeren met een lichte verstandelijke beperking. Ervaringsverhalen van jongeren, ouders en professionals vormden de leidraad van actieonderzoek gericht op bevordering van geluk. Sinds 2021 is ze actief lid van Instituut Voor Natuureducatie (IVN) Den Bosch, alwaar ze samen met jongeren en de Counterphase Foundation (CF) de relatie tussen jongeren en de natuur onderzoekt. In het vrijwilligerswerk bij IVN heeft ze haar liefde voor de natuur weten te combineren met de passie om jongeren eigenaar te laten zijn van wat ze bedenken, beslissen en doen. Vanuit CF zal zij de verbindingsroutes zoeken die leiden tot samen beleven van de natuur en samen werken aan herstel van de natuur.

Rosa van der Wilt zet zich in voor Counterphase Foundation omdat ze zich hard wil maken voor een toekomst waarin mensen echt tot elkaar komen, dankzij goede gesprekken. In haar onderwijspraktijk laat ze kinderen veel zelf denken, o.a. door veel vragen te stellen en het stimuleren van dialoog en onderzoek. Op die manier ontdekken leerlingen hun eigen, betekenisvolle (leer)vragen, hun onderbouwde mening en (on)waarheden. Ze leren wat een kritische houding is, ook ten aanzien van hun eigen toekomst. Binnen Counterphase Foundation neemt Rosa verantwoordelijkheid voor uiteenlopende organisatorische taken, maar het liefst inspireert ze jongeren en docenten over de uitgangspunten van onze stichting. Samen met Lizzy Dessauvagie doet ze onderzoek naar een digitale ‘tool’ voor het bevorderen van dialogisch onderwijs. Voor haar staat Counterphase voor beweging en werkelijke vooruitgang, met de daarbij behorende ups en downs. Tijd voor dialoog!

Lizzy Dessauvagie is studente aan de Thomas More Hogeschool (pabo) te Rotterdam. Thuiswonend in Den Haag ziet ze veel muren maar ook veel kansen om haar stem gehoor te geven. Lizzy gelooft in een stukje hoop dat ieder kind aangeboren met zich meedraagt. Ze gelooft dat als een volwassenen de juiste impulsen aan het kind meegeeft, die hoop kan uitgroeien tot actie. Voor de Counterphase Foundation zet zij zich in om jongeren, leerkrachten en schoolbestuurders kennis te laten maken met de uitgangspunten en mogelijkheden van onze stichting. Samen met Rosa van der Wilt ontwikkelt ze een online platform ‘dialoog in de klas’ voor deze website.

Joep van Nieuwenhuijze studeert aan de Thomas More Hogeschool te Rotterdam (pabo). In gesprek kinderen van en met elkaar laten leren – dialogisch onderwijs – is een van zijn speerpunten als onderwijsprofessional. Vandaar dat hij zich graag verder ontwikkelt als gespreksleider met kinderen en jongeren. Hij faciliteert de dialoog ook graag met leerlingen die betrokken zijn bij Counterphase Foundation. Verder denkt hij mee over de koers van onze stichting, het liefst vanuit praktijksituaties op zijn stageschool. Ook helpt hij mee bij het uitvoeren van uiteenlopende opdrachten die op zijn pad komen als vrijwilliger van Counterphase Foundation.

Mirthe Klein is betrokken bij Counterphase Foundation om haar compassie voor de wereld en mensen om zich heen te tonen. Ze is in de afrondende fase van haar studie aan de Thomas More Hogeschool (pabo) te Rotterdam. Daarnaast is zij werkzaam als Montessorileerkracht in het basisonderwijs. Kinderen en jongeren zijn de toekomst, Mirthe wil hen helpen groots te dromen en hen helpen zichzelf en hun kwaliteiten beter te leren kennen, om zo uit te groeien tot zelfstandige, zelfbewuste en zelfverzekerde levenskunstenaars met lef. Binnen Counterphase Fountdation is Mirthe betrokken bij het organiseren van de bijeenkomsten van de jongerenberaden en het inspireren van studenten.