Leerkrachten

In 2022 zijn wij begonnen met het opzetten en faciliteren van jongerenberaden. Momenteel werken wij aan een ondersteunende opleiding voor leerkrachten die een jongerenberaad op hun school willen opzetten en faciliteren. In die opleiding worden de deelnemers opgeleid als:

  1. gespreksleider: deelnemers leren op professionele wijze korte en lange dialogen met kinderen en jongeren te initiëren en te faciliteren, zowel één-op-één, als in kleine en grote groepen (vaardigheden);
  2. onderzoeksbegeleider: deelnemers leren om kinderen en jongeren te stimuleren na te denken over eigen onderzoeksvragen die ze graag willen onderzoeken, én ze daarbij goed te begeleiden;
  3. schepper van vrije ruimte: het blijkt vaak lastig om op school tijd en ruimte vrij te maken voor dialoog, onderzoek en sociale acties. Deelnemers krijgen daarvoor handvatten aangereikt.
  4. begeleider in toekomstdenken: deelnemers leren om kinderen en jongeren te begeleiden in hun denken over de toekomst, o.a. met behulp van Appreciative Inquiry en Toekomstdenken.

Interesse? Laat het ons weten!