Ontwapening

Wat is vreedzaam samenleven? Waarom worden er nog zoveel wapens geproduceerd en verhandeld? Zijn kernwapens nodig? Wanneer heeft oorlog zin?

Onderzoek eerst alleen, en daarna met anderen één van deze vragen. Stel jezelf en elkaar in ieder geval de volgende vragen:

Wanneer speelde vrede, oorlog of wapens een rol in jouw leven? Waar was je toen? Met wie was je daar? Wat dacht je toen? Wat voelde je? Wat ging je aan het hart? Wat wilde je toen? Wat zie je als jouw verantwoordelijkheid? Wat zou je je medemens willen adviseren rondom dit thema?