Dialoog

Wat is een goed gesprek? Onderzoek eerst alleen, en daarna met anderen deze vraag. Stel jezelf en elkaar in ieder geval de volgende vragen:

Wanneer had jij een goed gesprek? Wie waren daar bij? Waarover ging dat gesprek? Wat dacht je tijdens dat gesprek? En na afloop? Wat voelde je? Wat wilde je? Wat maakte dat gesprek een goed gesprek? Wat zou je anderen willen meegeven over het voeren van goede gesprekken?