Burgerberaad

Democratieën staan onder druk, ook de onze. Dat komt o.a. door desinformatie, polarisatie, geopolitieke spanningen, kansenongelijkheid, rechtsstatelijk falen en gebrekkige informatievoorziening van ministers. Burgers kunnen met een burgerberaad de democratie versterken en politici helpen bij keuzes over welke maatregelen wanneer genomen moeten worden. Inmiddels praten en beslissen burgers op meer dan 500 plaatsen ter wereld mee over de toekomst van hun wijk, gemeente of land.

Volgens de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, voldoet een goed burgerberaad aan drie criteria, te weten:

  1. Het proces moet representatief zijn: de (100 tot 150) deelnemers worden geloot en vormen een goede afspiegeling van de samenleving. Deelnemers komen maandelijks bijeen (5-10 keer) en ontvangen een dagvergoeding voor hun inspanningen;
  2. Het proces moet deliberatief zijn: er is voldoende tijd en ruimte voor gesprekken tussen deelnemers: geen debat, maar dialoog, gefaciliteerd door onafhankelijke gespreksbegeleiders;
  3. Het burgerberaad moet reële impact hebben: overheden moeten na afloop iets met de uitkomsten/opbrengsten van het burgerberaad doen.

Meer weten? Kijk op g1000.nu, burgerberaadklimaat.nu, participedia.net of koop het boek van Eva Rovers ‘En nu is het aan ons – oproep tot echte democratie’, De Correspondent (2022)