Betrouwbare bronnen

De volgende vragen kun je gebruiken bij het bepalen van de betrouwbaarheid van een tekstbron.*

 • Waar is de tekstbron gepubliceerd?
 • Wie heeft de tekstbron beoordeeld? Op basis van welke criteria?
 • In hoeverre kan de informatie uit de tekstbron gecontroleerd worden?
 • Wie is de auteur van de tekst?
 • Wat heeft de auteur nog meer geschreven?
 • Bij welke organisatie werkt de auteur? Wat is zijn of haar achtergrond? Een politicus kan een vraagstuk anders benaderen en beschrijven dan een hoogleraar van een universiteit.
 • In welke andere publicaties wordt de tekstbron of de auteur genoemd?
 • Is de tekstbron collegiaal getoetst?
 • Met welk doel is de tekst geschreven?
 • Op welke manier is de informatie verzameld?
 • Op basis van welke informatie trekt de auteur in het betreffende stuk conclusies?
 • Naar welke bronnen wordt verwezen in de publicatie?

Als je online bronnen raadpleegt, gebruik dan in ieder geval de volgende vragen bij het bepalen van de betrouwbaarheid van de tekstbron:

 • Is het duidelijk wie de maker, afzender of uitgever is van de site?
 • Is het duidelijk wat het doel van de site is?
 • Wordt de informatie ondersteund met illustraties, grafieken, geluids- en/of videobestanden?
 • Is er een literatuuropgave of een link naar andere bronnen om informatie te controleren?
 • Wordt de datum waarop de informatie is gepubliceerd weergeven?
 • Bevat de website spellingsfouten? Is de website goed onderhouden?

*Bron: Praktijkonderzoek in de school, C. van der Donk & B. van Lanen (4e herziene druk, Uitgeverij Coutinho, 2022)