Appreciative Inquiry

Appreciative Inquiry (‘waarderend onderzoeken’) ontstond in de jaren tachtig van de vorige eeuw in Amerika, als reactie op de toenemende bureaucratie, de nadruk op probleemoplossen en het gebrek aan visie en sociaal geëngageerde ambities. Volgens grondlegger David Cooperrider is deze onderzoeksmethode het gemeenschappelijke zoekproces naar ‘het beste’ dat er is, gebaseerd op de volgende principes:

  • Alles in een organisatie is veranderbaar en kan door mensen worden herschreven (open boek of poëtisch principe)
  • We creëren werkelijkheden met onze woorden. Vernieuwing wordt mogelijk als we nieuwe verhalen creëren door andere taal te hanteren (sociaal-constructionistisch principe)
  • Verandering begint met de eerste vraag die we stellen en is dus direct. We hoeven niet te wachten tot de fase van implementatie (simultaniteitsprincipe)
  • Onze verwachtingen bepalen onze toekomst. De sleutel tot verandering ligt in het bijstellen van onze verwachtingen (anticipatoire principe)
  • Positiviteit is een keuze om een situatie in te kleuren en die keuze is aan ons. We kiezen vaak voor een negatieve benadering; ook dat is een keuze (positieve principe)

Net als de andere onderzoeksmethodes in onze opleiding Vrije ruimte is Appreciative Inquiry gebaseerd op het stellen van vragen, als opmaat voor een mooie dialoog. De vragen zijn gericht op sterkten, kwaliteiten, kansen en mogelijkheden (bijv. Waar ben je bijzonder trots op? Wat motiveert jou? Wat zijn je drie grootste wensen voor de toekomst?).