Dialoogclub Thomas More Hogeschool

Eerstejaars TMH-studenten in dialoog bij Le penseur

Kun je het onmogelijke mogelijk maken? Wanneer ga je een gesprek aan met een vreemde? Waarom drinken we alcohol, en wanneer ben je verslaafd? Deze vragen werden ingebracht en in drie bijeenkomsten van twee uur onderzocht door tien eerstejaarsstudenten van de Thomas More Hogeschool in Rotterdam (pabo). Op 15 april 2021 werd het initiatief genomen: we gaan een dialoogclub oprichten, genaamd Le penseur! We hadden allemaal behoefte om elkaar weer fysiek te ontmoeten, en met elkaar in gesprek te gaan. Goede gesprekken in een ‘vrije ruimte’, om elkaar (beter) te leren kennen én om weer samen te zijn. Dat is gelukt. De volgende bijeenkomst gaan we in dialoog over de vraag Wanneer ben je een goede leraar? Mocht je zelf een dialoogclub willen oprichten, volg dan deze stappen of stuur een mail naar Rudolf Kampers: rudolf@tegenfase.nl. Rudolf faciliteert deze en andere dialooggroepen vrijblijvend vanuit zijn rol als voorzitter van onze stichting. Er zijn slechts vier principes voor zo’n groep:

  • We komen met regelmaat bijeen (tweewekelijks, studenten 1,5-2uur, leerlingen 45-75min.)
  • Er doen minimaal 6, en maximaal 12 personen mee (zorg voor een vervanger als je niet kunt)
  • We onderzoeken uitsluitend vragen die alle deelnemers willen onderzoeken
  • We proberen zoveel als mogelijk deze richtlijnen voor een dialoog toe te passen.